Τροποποίηση Π.Δ 56/2016 για αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ

Τροποποίηση του Π.Δ 56/2016 για την αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑΛ. Η εφαρμογή ισχύει από το έτος 2017-18


Comments are closed.