Σκοπός της Ένωσης

Σκοπός της ένωσης είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος, για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, με στόχο:

 

  1. Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.                                                                                                                   
  2. Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.                                                      
  3. Την εξύψωση του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της ένωσης, με την κατοχύρωση σε πρακτικό επίπεδο στην εκπαίδευση, των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου.                                                                                             
  4. Την εξύψωση της επιστημονικής και τεχνολογικής στάθμης των μελών της ένωσης, μέσω της ενημέρωσής τους για τις τελευταίες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό και γενικότερα στο τεχνοοικονομικό περιβάλλον, δεδομένων των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται σε αυτό.                                                                    
  5. Τη συμβολή του κλάδου στην τεχνική-επαγγελματική και γενικότερη εκπαίδευση του Ελληνικού λαού.                              
  6. Την προώθηση της συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων γενικότερα.  


Comments are closed.