Πρότυπα Έγγραφα για Εκδρομές-Μετακινήσεις

Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν πρότυπα έγγραφα για εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών:

Πολυήμερη εκδρομή

Ημερήσια

Διδακτική επίσκεψη

Μετακίνηση στο εξωτερικό

Μετακίνηση στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια Π.Ε(περιβαλλοντικών ομάδων)

Επίσκεψη στη ΒουλήComments are closed.